งานพิธีเททองหล่อพระพุทธเทพมณีนฤมิต

            เนื่องด้วย วัดโสภาราม ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เป็นอารามเก่าแก้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2325 ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอุโบสถ แต่ยังขาดองค์พระประธานที่จะประดิษฐานในอุโบสถ ดังนั้น บริษัทในเครือ PTNGROUP โดยคุณไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานของบริษัทในเครือ PTNGROUP และผู้มจิตศรัทธา ได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระประธาน (ปางมารวิชัย) หน้าตัก 59 นิ้ว พระโมคคัลลา พระสารีบุตร (แบบยืน) หน้าตัก 25 นิ้ว พระประธาน (ปางมารวิชัย) จำลองหน้าตัก 29 นิ้วและแท่นพระประธาน

            ในการหล่อพระในครั้งนี้ได้จะนำไปประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดโสภาราม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557